Rozhodnutím Mimořádné valné hromady ze dne 19. listopadu 2009 byla změněna dosavadní obchodní firma Elektroprojekta Rožnov, a.s. na novou obchodní firmu:

EP Rožnov, a. s.

Příslušná změna obchodní firmy nemá žádný vliv na obsah nebo platnost dosavadních smluvních vztahů. Současně dochází ke změně našich www stránek:

www.eproznov.cz